Sharing Circle - Surah Al - Furqan ( The Criterian )

November 02, 2014

Focus tadabbur ( means , to ponder upon , reflect ) surah is ayat 63 till the end of the surah , ayat 77.


Basically we discussed about " Ciri - ciri hamba yang Allah kasihi "


25- 63:  Dan hamba-hamba al-Rahman (Yang Maha Mengasihani) itu (ialah) orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menegur mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata “salam”.  
25- 64:  Dan orang yang bermalam dengan bersujud dan berdiri kepada Rab (Tuhan) mereka.   
25- 65:  Dan orang yang berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Jauhkanlah azab Jahanam daripada kami, sesungguhnya azabnya sangat mengerikan.”   
25- 66:  Sesungguhnya ia (Jahanam itu) seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.  
25- 67:  Dan orang yang apabila membelanjakan, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) bakhil, melainkan di tengah-tengah antara yang demikian. 
25- 68:  Dan orang yang tidak mempertuhankan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak, dan tidak berzina. Dan sesiapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat dosa.   
25- 69:  Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalamnya, dalam keadaan terhina.   
25- 70:  Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih; maka mereka itulah akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebajikan. Dan Allah adalah al-Ghafur (Maha Pengampun), lagi al-Rahim (Maha Mengasihani).  
25- 71:  Dan sesiapa yang bertaubat dan beramal salih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.   
25- 72:  Dan orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka melalui perkara yang sia-sia, mereka lalui (sahaja) dengan (sikap yang) mulia.  
25- 73:  Dan orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rab (Tuhan) mereka, tidaklah mereka tunduk kepadanya sebagai orang yang pekak dan buta.  
25- 75:  Mereka itulah orang yang dibalaskan dengan martabat yang tinggi kerana kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan “salam” di dalamnya (syurga).   
25- 76:  Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

25- 77:  Katakanlah: "Rab (Tuhan)ku tidak memperdulikan kamu, melainkan jika ada ibadah kamu, (tetapi bagaimana ada ibadah kamu), sedangkan kamu mendustakan? Justeru, pastilah (kamu) kelak (mendapat azab).” 

Terjemahan ayat 63 - 77. 

Dalam ni , ada satu doa yang selalu kita dengar imam baca , 

25:74

Dan orang yang berkata: "Rabbana (wahai Tuhan kami)! Anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata (kami), dan jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi orang yang bertakwa.”  

Basically its all clearly stated , ciri ciri hamba yang Allah kasih. Lets be one ! 

You Might Also Like

0 comments